Image
0
Image

İstanbul Proje Akademisi

İstanbul Sanayi Odası tarafından geliştirilmiş olan “İstanbul Proje Akademisi” projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında fonlanmaya değer bulundu ve 15 Şubat 2022 tarihi itibarı ile proje faaliyetlerine başladı. Proje 15 ay sürecek.

Projenin amacı, İstanbul Proje Akademisi'nin kurulması yoluyla örnek ve yaygınlaştırılabilir bir ara yüz modeli geliştirilerek, Türkiye’deki imalat sanayi kuruluşlarının Avrupa Birliği'nin AR-GE ve inovasyon finansman kaynaklarından daha fazla yararlanmasının sağlanması. Ufuk Avrupa 2021-2027 fonlarına erişiminin kolaylaştırılması ve giriş engellerinin azaltılması.

İstanbul Proje Akademisi ortaya koyduğu ara yüz modeli çerçevesinde, İstanbul Sanayi Odası'nın liderliğinde sanayi kuruluşları ve TTO' lar aracılığı ile İstanbul’dan yedi üniversite arasında eş güdüm sağlayarak, ekosistemde etki ve çıktı odaklı birlikte geliştirme yaklaşımının bir örneği olacak.

İstanbul Proje Akademisi, Ufuk Avrupa programının ulusal irtibat noktası olan TÜBİTAK’ın Türkiye’den katılımı ve başarı oranını artırmak için yaptığı çalışmaları destekleyici ve katkı sağlayıcı görev görerek İstanbul bölgesi düzeyinde tüm sanayi firmaları ve üniversiteler için kaldıraç etkisi yaratacak.

İstanbul Proje Akademisi’ nin Ufuk Avrupa programını ana hedef olarak almakla birlikte, Avrupa Birliği’nin sonraki AR-GE ve yenilik çerçeve programlarında da faaliyetlerine devam eden bir yapı olması amaçlanıyor. Bu nedenle tüm ekosistemde yer alan paydaşların bu yapı içinde yer alması ve İstanbul Proje Akademisi’nin genişleyerek etki alanını büyütmesi hedefleniyor.

© 2022 İPA | İstanbul Proje Akademisi

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Proje Akademisi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Sanayi Odası’na ait olup İSTKA veya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.